Fausto
Andrés  Funez
Vocal
Área de Marketing
Inmaculada
Pérez  Madrigal
Vocal
Área de Marketing
1
Asociación AGESVET-EAHA (European Animal Hospital Asociation)